فرهنگی و اجتماعی

ناپایداری روزگار

images ۳۱م خرداد, ۱۳۹۲ - خدایا تو پوچی لذات زودگذر را عیان نمودی، تو ناپایداری روزگار را نشان دادی. لذت مبارزه را چشاندی. ارزش شهادت را آموختی " ترا شکر می کنم که از پوچی ها ، ناپایداری ها ، خوشی ها و قید و بندها آزادم کردی و مرا در طوفانهای خطرناک حوادث رها ننمودی، ...

کلید قفل ذهن است معلم

moalem ۱۰م اردیبهشت, ۱۳۹۲ - ما درس چگونه زندگی کردن را از تو آموخته‌ایم و تمام دار و ندارمان، کوله باریست از آموخته‌های تو که سال‌ها پیش از مسافر شدن، در دست‌هایمان نهادی تا سربلند به مقصد برسیم. همیشه دلگرممان کردی تا جاده‌های پرپیچ و خم زندگی را با امیدواری طی کنیم. تو بر سیاه تخته، ...

محرم به روایت تصویر

3 (2) ۱۶م دی, ۱۳۹۱ -                      

کمال انسان

۱۵م مرداد, ۱۳۹۱ - سرنوشت شما آن چيزي خواهد بود كه خودتان  با دست هاي  خود خواهيد ساخت.نيايش، معراج به سوي ابديت، پرواز به قله ي مطلق و صعود به ماوراي آنچه هست. مقصود از عبادت، اتصال وجودي مستمر ميان انسان و خداوند است. در اسلام، فرد در متن مردم  سازي به خود سازي مي پردازد. راه ...

آسان ترین راه روزگار

۱۴م مرداد, ۱۳۹۱ - آسان ترین راه رسیدن به آرامش آن است که سالم و بی غل و غش زندگی کنی آسان ترین راه آشنایی ،‌ یک سلام است ولی گرم و صمیمی . آسان ترین راه قدردانی ، یک تشکر ساده است ولی خالص و صمیمانه . آسان ترین راه عذر خواهی عدم تکرار اشتباه قبلی ...

جملاتی از شکسپیر

۱۲م مرداد, ۱۳۹۱ - Shakespeare Said شکسپیر گفت I always feel happy, you know why من همیشه خوشحالم، می دانید چرا؟ Because I don't expect anything from anyone, برای اینکه از هیچکس برای چیزی انتظاری ندارم، Expectations always hurt .. Life is short .. So love your life .. انتظارات همیشه صدمه زننده هستند .. زندگی کوتاه است .. پس ...

ارزشمندترین کلمات

۱۱م مرداد, ۱۳۹۱ - هدفمندترین کلمه "موفقیت"است... پس پیش به سوی آن. سازنده ترین کلمه" گذشت" است... آن را تمرین کن ♦ پر معنی ترین کلمه" ما" است...آن را بکار ببند. ♦ عمیق ترین کلمه "عشق" است... به آن ارج بنه. ♦ بی رحم ترین کلمه" تنفر" است...از بین ببرش. ♦ سرکش ترین کلمه" هوس" است...بآ آن بازی نکن. ♦ ...